Afstandsonderwijs

Missie

Leren en ontwikkelen voor HB-ers mogelijk maken. Zowel met als zonder schoolinschrijving.

Visie

Een ’tussenplaats’ voor de ’tijd van ondertussen’ te zijn, waar samen met peers en HB-begeleiders zowel intellect als zijnskenmerken voldoende aandacht krijgen en de prestatiedruk minimaal is. 

Dé plaats waar alles samenkomt

 • Ruimte om te leren en ontwikkelen
 • Professionele begeleiding
 • Verrijking, verdieping en ruimte voor focus in allerlei aanvullende activiteiten
 • In samenwerking met zorg en school:
  • Begeleiding bij digitaal onderwijs
  • Tijdelijke andere ‘plek’ om te ademen
  • Peers en begeleiding zelf ook HB
  • Lichaamsgerichte training (van hoofd naar lichaam en weer terug)
  • Training sociale vaardigheden
  • Weerbaarheidstraining

Zorg en Ouders

Waarom?

HB-er is regelmatig niet op school: thuiszitter of vrijstelling leerplicht. De juiste context bieden, samen met zorgpartijen, om leren en ontwikkelen op gang te brengen.

Doel

Leren en ontwikkelen faciliteren. De ‘lichtjes in de ogen’ terug laten keren. Indien mogelijk en in overleg in stapjes naar school toe bewegen. 

Hoe?

 • Dagbesteding in een leer-en ontwikkeling omgeving, ingekocht door zorg dan wel ouders (PGB)
 • Inkoop traject en expertise mogelijk

School en Ouders

Waarom?

HB-er met schoolinschrijving past nu eenmaal niet altijd in schoolse setting van klas en/of school. 

Doel

Terugkeer naar een schoolse setting (bij huidige of andere school).

Hoe?

 • Inschrijving en zorgplicht bij school
 • Verkorting onderwijstijd aanvragen
 • Digitaal afstandsonderwijs mogelijk maken
 • Faciliteren inzet van eigen docent
 • Inhuur begeleiding bij Innovators