Begeleiding

Wij bieden de volgende begeleiding:

Onderwijsondersteuning

 • Ondersteuning bij schoolsucces voor jongeren
 • Hulp bij het begrijpen van onderwijsbehoeften
 • Begeleiding tijdens ouder-leraar gesprekken

Thuisbegeleiding

 • Individuele ondersteuning voor jongeren thuis
 • Coaching en begeleiding afgestemd op de behoeften van de jongere
 • Praktische tips voor ouders om thuis een positieve omgeving te creëren.

Gesprekken met Instanties

 • Ondersteuning bij gesprekken met schoolinstanties
 • Begeleiding bij overleg met jeugdteams en leerplichtambtenaren
 • Informatie over rechten en plichten in het onderwijs

Jongeren Coaching

 • Maatwerkcoaching afgestemd op individuele behoeften
 • Mogelijkheden voor activiteiten zoals wandelen en fysieke oefeningen
 • Begeleiding op het gebied van sport, spel en weerbaarheid

Ouder Begeleiding

 • Ondersteuning voor ouders om de situatie beter te begrijpen
 • Handvatten om effectiever met uitdagingen om te gaan
 • Tips voor het versterken van de ouder-kindrelatie