Over ons

Stichting Innovators gaat een plek creëren voor hoogbegaafde kinderen die om diverse redenen niet meer naar school gaan.

Waarom een plek voor hoogbegaafde kinderen?

Het schoolsysteem is niet voor alle hoogbegaafde kinderen de juiste omgeving om hun talenten te ontwikkelen of om een goede startpositie te vinden in de arbeidsmarkt. Sommige kinderen vallen daarom uit en komen thuis te zitten.

Voor deze kinderen is een plek nodig waar ze opgevangen worden en op de juiste manier aan de slag wordt gegaan met hun talentontwikkeling zodat ze weer met plezier in het leven komen te staan en zich gezien en gewaardeerd voelen.

Een plek waar ze hun mogelijkheden kunnen ontplooien om een zinvol leven te gaan leiden. Een plek op het snijvlak tussen onderwijs en (jeugd)zorg.

Hoeveel hoogbegaafde thuiszitters zijn er?

Op dit moment zijn er in Nederland tussen 15.000 en 20.000 kinderen die thuis zitten, waarvan 25-40% hoogbegaafd is.

Dit zijn de kinderen die momenteel al thuis zitten of bij een drop-out voorziening zijn. Er is ongeveer eenzelfde aantal leerlingen die op het punt staan uit te vallen.

Daarnaast is er nog een groot aantal vroegtijdige schoolverlaters van 16+ met een hoogbegaafdheidsprofiel.

Het ziet de ideale plek voor hoogbegaafde kinderen eruit?

We zijn op dit moment op zoek naar een concreet gebouw met de volgende kenmerken:

 • Een groene plek met veel natuur en ruimte
 • Meerdere ruimtes voor o.a. een eetkamer, huiskamer, koken, bibliotheek, studieruimte, sport, muziek, etc.

Weet je een ruimte of kun je ons helpen deze te vinden?
Laat het ons weten via info@stichtinginnovators.nl.

Maatwerk begeleiding

Diverse vakmensen zullen op deze plek de kinderen begeleiden door ze te enthousiasmeren en dingen te leren op het niveau dat bij de jongere past.
Hierbij kun je denken aan:

 • Smederij
 • Programmeren
 • Schilderen
 • Kwantumfysica
 • ICT
 • Politicologie
 • Muziek
 • Filosofie
 • Biologie
 • Dans
 • Talen
 • diverse creatieve activiteiten
 • Diverse sporten
 • Werken met voeding, dieren etc.

Ook zijn er diverse mogelijkheden op het gebied van ontspanning en mogelijkheden voor de kinderen om zich terug te trekken en tot rust te komen. Bijvoorbeeld wanneer er te veel prikkels zijn geweest of ze op een andere manier zijn overbelast.

Kortom een veilige plek waar er aandacht is voor de jongeren en hun volledige hoedanigheid.

Hoe komen kinderen bij stichting Innovators terecht?

Een kind komt bij Stichting Innovators terecht doordat ouders, school, samenwerkingsverband of jeugdteam hen adviseert. Samen kunnen we kijken welke voorziening het beste past. Als ouders hulp nodig hebben bij het overleg met de diverse instanties ondersteunen we ze hierbij.

Wanneer wenselijk blijkt dat er mogelijke terugkeer naar het reguliere (Hb)onderwijs kan zijn zal stichting Innovators dit traject mee helpen vormgeven en begeleiden en zal het altijd een uitvalsbasis blijven voor de jongere en zijn ouders.

Eventuele terugkeer naar school is bij ons overigens geen doel maar wel een mogelijke uitkomst wanneer Innovators niet de eindplek blijkt te zijn.

Medewerkers

Stichting Innovators is een initiatief van Pauline Hurkmans. Pauline is zelf moeder van drie (uitzonderlijk) hoogbegaafde kinderen en heeft in de praktijk ervaren hoe moeilijk het kan zijn voor een kind om te aarden binnen het reguliere onderwijs

De stichting bestaat uit:

De basishouding van professionals die voorwaardelijk is voor de ontwikkelingsgerichte benadering:

Verbinding, van mens tot mens, onvoorwaardelijk, met oog voor het hele mens en diens gedrag, interesses, (eventeel a-synchrone) ontwikkeling. En aandacht voor het onzicht- bare wat in iemand leeft, de behoeftes en verlangens. Er is een accepterende houding en er wordt geluisterd zonder oordeel.

De begeleiders staan naast de jongere en ouders en gaan uit van gelijkwaardigheid. Er is sprake van professionele nabijheid vanuit geduld en vasthoudendheid.

Ze hebben een uitnodigende houding, kunnen de jongere verleiden tot exploreren zonder dwang toe te passen en weten hierbij te balanceren tussen het niet overvragen en niet ondervragen van de jongere.

Steun Stichting Innovators

In gesprek?

Wij komen graag een pitch houden. In 30 minuten vertellen wij u meer over de stichting en hoe wij kunnen samenwerken. Stuur een bericht naar Pauline via info@stichtinginnovators.nl of bel 06-51715462