Een plek voor hoogbegaafde kinderen

Stichting Innovators slaat een brug tussen kindouders en onderwijs door het aanbieden van een plek voor hoogbegaafde kinderen en jongeren  van 4 tot 23 jaar buiten het regulier basis of voortgezet onderwijs

Aan de slag met talentontwikkeling

Het schoolsysteem is niet voor alle hoogbegaafde kinderen de juiste omgeving om hun talenten te ontwikkelen of om een goede startpositie te vinden in de arbeidsmarkt. Sommige kinderen vallen daarom uit en komen thuis te zitten.

Voor deze kinderen is een plek nodig waar ze opgevangen worden en op de juiste manier aan de slag wordt gegaan met hun talentontwikkeling zodat ze weer met plezier in het leven komen te staan en zich gezien en gewaardeerd voelen.

Een plek waar ze hun mogelijkheden kunnen ontplooien om een zinvol leven te gaan leiden. Een plek op het snijvlak tussen onderwijs en (jeugd)zorg.

Stichting Innovators gaat deze plek creëren.

atomen

Onze strategie

De Stichting verwezenlijkt haar visie door:

  • Het ondersteunen van specifieke leerproblemen;
  • Het inzetten op ontprikkelen van deze kinderen;
  • Ondersteuning van ouders, kind en scholen en overige onderwijsinstellingen;
  • Het zoeken naar passende educatie in co-creatie met kind, ouders, scholen en overige onderwijsinstellingen;
  • Het inzetten van een pedagogisch sensitief team met individuele specialismen;
  • Het eventueel inzetten van derden uit specialistengroep;
  • Het optreden als intermediair en behoud van onafhankelijkheid;
  • Het vergroten van de bewustwording van hoog sensitiviteit en hoogbegaafdheid gericht op ouders, scholen en overige onderwijsinstellingen; Onderhouden van een kennisnetwerk;
  • Het oprichten van educatieve locaties en onderwijsklassen.

Verhalen van jongeren

Hoogbegaafde kinderen vertellen waar ze tegenaan lopen op bijvoorbeeld school of het dagelijks leven. 

Verhalen van ouders

Ouders vertellen hoe ze in de praktijk ervaren hoe moeilijk het kan zijn voor een kind om te aarden binnen het reguliere onderwijs.

Deze organisaties ondersteunen Stichting Innovators