Wel in ontwikkeling - Kort interview met Aiden

Delen:

Aiden is al ruim 1,5 jaar een thuiszitter. Daarvoor heeft hij speciaal Hoogbegaafden Onderwijs gevolgd en daarvoor zat hij 9 maanden thuis na vastgelopen te zijn in het regulier onderwijs, versneld, compact en met plusklas.

Niets was passend genoeg!

Hier is hij kort aan het woord. Zenuwachtig om wat er van hem verwacht zou worden in het filmpje. Geprobeerd hem neer te zetten als leuke jongen die enorm ondernemend is, nieuwsgierig, empathisch en al het andere mooie door foto’s te tonen van wie hij is.

Op zoek naar een passende plek! Dichterbij huis! Ook haalbaar voor andere gezinnen in de regio!! 

Wat doet stichting innovators?

Concreet maatwerk:

Wat? Het bieden van ontwikkelplekken met balans tussen prikkels en uitdaging, voor het creëren van een veilige en vertrouwde setting om tot leren en ontwikkelen te komen.

Hoe? Het combineren leren en ontwikkelen met gedreven vaklieden.Aanwezigheid van professionals met ervaringsdeskundigheid, door zelf (U)HB te zijn en/of kinderen te hebben die dat zijn Hierbij kan worden gedacht aan smederij, programmeren, schilderen, muziek, kwantumfysica, ICT, politicologie, filosofie, biologie, talen, diverse sporten, werken met voeding, dieren, 3d printen, enzovoorts. Een setting waarin kinderen zich gezien, gehoord en begrepen voelen, zodat zij tot bloei komen. Met peers om zich heen waarin zij zich kunnen herkennen. Begeleid door bevlogen professionals en vakidioten waar deze kinderen al hun vragen kunnen stellen. Ook zijn er diverse mogelijkheden op het gebied van ontspanning, mogelijkheden om terug te trekken en tot rust te komen wanneer er te veel prikkels zijn geweest of een andere manier van overbelasting heeft plaatsgevonden.

Eindbestemming? In samenwerking met school, gemeente en zorgpartijen een ontwikkelplek bieden voor de korte, middellange of lange termijn. Periodiek evalueren, waarin continu ontwikkeling en leren aan bod komen.

In aanvulling op school, in de schoolse tijd of daarbuiten, bieden van een ontwikkelplek met peers, zodat ook (U)HB-ers zich zowel op sociaal-emotioneel als cognitief niveau kunnen ontwikkelen tot een jongere die in balans is met zichzelf en omgeving.

Een vaste plek waar kinderen langer mogen zijn dan de standaard tot 12 maanden voor PO en 24 maanden voor VO.

Wel in ontwikkeling

Er zijn namelijk jongeren die na meerdere pogingen in het systeem beter af zijn op een andere soort plek waar zij aan hun ontwikkeling kunnen werken.

Delen: