Hoogbegaafde sores

Delen:

In het onderwijslandschap van Nederland is het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen een terugkerend onderwerp van discussie geworden. Lennah Koster neemt ons in haar documentaire “Hoogbegaafde Sores” mee op een aangrijpende reis door de ervaringen van hoogbegaafde kinderen op de basisschool. Langs deze weg stuit ze op boze leerlingen, wanhopige ouders en leerkrachten die worstelen met de uitdagingen die zich voordoen.

Ongeveer 2,5 procent van de kinderen in Nederland wordt beschouwd als hoogbegaafd. Maar hoogbegaafdheid gaat verder dan een eenvoudige IQ-score boven de 130; het omvat een intrinsiek onderdeel van iemands identiteit, gekenmerkt door verschillende manieren van denken, leren en leven. Het blijkt vaak lastig om deze uniciteit over te brengen.

Hoewel het hebben van een slim en academisch begaafd kind als een zegen kan worden beschouwd, ondervinden veel hoogbegaafde kinderen aanzienlijke hindernissen binnen het traditionele schoolsysteem. De invoering van de wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 had tot doel dit probleem aan te pakken. Scholen zijn nu verplicht om passend aanbod te bieden voor elke leerling die zich aanmeldt, met speciale aandacht voor degenen met specifieke onderwijsbehoeften. De realiteit is echter dat klaslokalen vaak overvol zijn en docenten vaak niet zijn opgeleid om deze specifieke doelgroep te onderwijzen.

Kinderen met verhoogde intelligentie ervaren daardoor uitdagingen. Ze worden ondervraagd, vervelen zich en vertonen vaak ‘probleemgedrag’. Sommigen van hen raken uiteindelijk vast, worden depressief en belanden thuis op de bank, soms op slechts 7-jarige leeftijd.

Lennah Koster volgt de weg die hoogbegaafde kinderen op de basisschool bewandelen en stuit daarbij op boze leerlingen, wanhopige ouders en leerkrachten die hun weg proberen te vinden in deze complexe situatie. Haar documentaire werpt een kritische blik op het huidige onderwijssysteem en roept vragen op over hoe we beter kunnen voorzien in de behoeften van hoogbegaafde leerlingen in Nederland. Het is duidelijk dat er meer inspanningen nodig zijn om ervoor te zorgen dat het onderwijs voor elk kind, ongeacht hun begaafdheidsniveau, een positieve en stimulerende omgeving biedt.

Delen: