Teken de petitie tegen eigen bijdrage in de hulpverlening!

Delen:

Het demissionaire kabinet wil vanaf 2026 weer een eigen bijdrage (ouderbijdrage) invoeren op jeugdzorg.

Deze eigen bijdrage zou dus ook gelden voor de kinderen die zorg en ondersteuning krijgen vanuit een PGB uit de Jeugdwet.

Omdat veel van onze jongeren gebruik maken van een PGB uit de Jeugdwet, zou deze eigen bijdrage op termijn ook voor jullie als ouders kunnen gelden.

Per Saldo (de landelijke vereniging van mensen met een PGB) is het hier niet mee eens en roept mensen op om de petitie tegen het voorstel te tekenen.

Mochten jullie meer informatie willen over de plannen van het kabinet of de petitie?

Neem dan een kijkje op https://www.pgb.nl/petitie-tegen-de-eigen-bijdrage-jeugdzorg/.

Delen: